Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng heograpiya sa mga mamamayan ng Asya. Gamiting gabay ang rubriks sa paggawa ng sanaysay.

6 sec read


Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng heograpiya sa mga mamamayan ng Asya. Gamiting gabay ang rubriks sa paggawa ng sanaysay.​

Answer:

pa sagut po ko ano ng Answer


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.