Panuto: Isulat kung ang pangungusap at TAMA O MALI., Ang galaw ng isang uod ay maaaring ihambing sa tempo ng Largo., Anal 2. Mabagal ang Tempo ng mga oyayi, al 3. Angkop ang tempo ng Allegro sa mga awiting pampatulog sa mga bata., 24. Walang kaugnayan ang bilis ng awitin sa damdaming ipinapahayag nito., ma 5. Tanging mga salitang Italiano lamang ang maaaring gamitin upang, ilarawan ang bilis ng isang awitin.\xe220ac2039

15 sec read


Panuto: Isulat kung ang pangungusap at TAMA O MALI.


Ang galaw ng isang uod ay maaaring ihambing sa tempo ng Largo.
Anal 2. Mabagal ang Tempo ng mga oyayi
al 3. Angkop ang tempo ng Allegro sa mga awiting pampatulog sa mga bata.
24. Walang kaugnayan ang bilis ng awitin sa damdaming ipinapahayag nito.
ma 5. Tanging mga salitang Italiano lamang ang maaaring gamitin upang
ilarawan ang bilis ng isang awitin.​

Answer:

2. Tama

3. Tama

4. Mali

5. Mali


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.