Pagsasanay, Panuto: Tukuyin kung ito ay P, Piksyon (katha) o DP, Di-piksyon (di-katha)., Isulat ang sagot sa patlang., 1. Si Catriona Gray ay pinarangalan bilang Miss Universe 2018., 2. Nagalit si Inang Reyna sa kanyang alipin kaya ginawa niya itong insekto., 3. Nagdidiwang ang mga bulaklak sa hardin., 4. Patuloy na nahahawa ang ibang mamamayan ng Covid-19 dahil sa kawalan, ng pag-iingat at disiplina., 5. Patuloy ang pamumuhay ng mga tao sa kabila ng pandemyang nararanasan., 6. Ang Buhay ni Rizal sa Dapitan, 7. Alamat ng Mangga, 8. Ang Makasaysayang Pook ng Ceb, 9. Ang Panahon ng Pandemya, 10. Si Langgam at si Tipaklong\xe220ac2039

37 sec read


Pagsasanay


Panuto: Tukuyin kung ito ay P, Piksyon (katha) o DP, Di-piksyon (di-katha).
Isulat ang sagot sa patlang.
1. Si Catriona Gray ay pinarangalan bilang Miss Universe 2018.
2. Nagalit si Inang Reyna sa kanyang alipin kaya ginawa niya itong insekto.
3. Nagdidiwang ang mga bulaklak sa hardin.
4. Patuloy na nahahawa ang ibang mamamayan ng Covid-19 dahil sa kawalan
ng pag-iingat at disiplina.
5. Patuloy ang pamumuhay ng mga tao sa kabila ng pandemyang nararanasan.
6. Ang Buhay ni Rizal sa Dapitan
7. Alamat ng Mangga
8. Ang Makasaysayang Pook ng Cebu
9. Ang Panahon ng Pandemya
10. Si Langgam at si Tipaklong​

PIKSYON AT DI PIKSYON

1. Si Catriona Gray ay pinarangalan bilang Miss Universe 2018.

2. Nagalit si Inang Reyna sa kanyang alipin kaya ginawa niya itong insekto.

  • nderline{\boxed{\sf{P}}}

3. Nagdidiwang ang mga bulaklak sa hardin.

  • nderline{\boxed{\sf{P}}}

4. Patuloy na nahahawa ang ibang mamamayan ng Covid-19 dahil sa kawalan ng pag-iingat at disiplina.

5. Patuloy ang pamumuhay ng mga tao sa kabila ng pandemyang nararanasan.

6. Ang Buhay ni Rizal sa Dapitan

7. Alamat ng Mangga

  • nderline{\boxed{\sf{P}}}

8. Ang Makasaysayang Pook ng Cebu

9. Ang Panahon ng Pandemya

10. Si Langgam at si Tipaklong

  • nderline{\boxed{\sf{P}}}

#CarryOnLearning


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.