Menjelaskan pengertian konsep ruang; ips kls 1 smp

9 sec read


Menjelaskan pengertian konsep ruang; ips kls 1 smp

Jawaban:

Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial.


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.