Makagagawa ng timeline na nagpapakita ng pakikipaglaban ng, mga Pilipinong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan\xe220ac2039

12 sec read


Makagagawa ng timeline na nagpapakita ng pakikipaglaban ng


mga Pilipinong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan​

PANUTO

  • Makagagawa ng timeline na nagpapakita ng pakikipaglaban ng
  • mga Pilipinong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan​

KASAGUTAN

Ang pilipinong muslim ay nararapat respetohin kahit tayo ay naiiba sa kanila ngunit may dugong pinoy na bumabalot sa kanila upang mapanatiling maayos ang kanilang kalayaan.


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.