5. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang matanda na dumating sa ritwal ng Ca\xc3\xb1so o, Kanyaw. Isa siyang kubang papllay-pllay at naupo sa lusong. Hindi siya gaanong, pinansin kung hindi slya nadagil ng mga katutubong nagkakatuwaan sa paghabol sa, laalay sa kanilang ritwal. Ang iaalay na baboy ay ang natatanging piging upang maz, alay sa bathala nilang Kabunlan., Anong kulturang Pilipino ang nasasalamin sa kuwentong-bayang ito?, a. Pagdaraos ng piging o kasiyahan, b. Pag-aalay ng mga hayop sa Isang ritwal, c. Pagdaraos ng Ca\xc3\xb1iao, d. Lahat ng nabanggit, 6. Elemento na\xe220ac2039

24 sec read


5. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang matanda na dumating sa ritwal ng Cañso o


Kanyaw. Isa siyang kubang papllay-pllay at naupo sa lusong. Hindi siya gaanong
pinansin kung hindi slya nadagil ng mga katutubong nagkakatuwaan sa paghabol sa
laalay sa kanilang ritwal. Ang iaalay na baboy ay ang natatanging piging upang maz
alay sa bathala nilang Kabunlan.
Anong kulturang Pilipino ang nasasalamin sa kuwentong-bayang ito?
a. Pagdaraos ng piging o kasiyahan
b. Pag-aalay ng mga hayop sa Isang ritwal
c. Pagdaraos ng Cañiao
d. Lahat ng nabanggit
6. Elemento na​

5.

a. Pagdaraos ng piging o kasiyahan

b. Pag-aalay ng mga hayop sa Isang ritwal

c. Pagdaraos ng Cañiao

D. LAHAT NG NABANGGIT

✏#Hashtag

✏#BotKaLang


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.