4. Ang _____ ay ang pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan.\xe220ac2039

5 sec read


4. Ang _____ ay ang pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan.​

Answer:

PROPOSISYON

  • ang pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pagusapan.
  • isang bagay na pinagkakasunduan.


Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog

Mga isda na nagsisimula sa letrang p tagalog   Answer: pating/shark(in English)
Newmans Vacations
3 sec read

What is history give answer?

What is history give answer?   History is a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including...
Newmans Vacations
7 sec read

Fish start with letter p tagalog

Fish start with letter p tagalog   Answer: panggasus tilapya paltat
Newmans Vacations
2 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.