All Stories

2. Why is it necessary to know something about…

2. Why is it necessary to know something about computer technology and computer and its function?​   Answer: Having a good understanding of the...
Newmans Vacations
7 sec read

Bilang isang mag-aaral,paano mo tutugunan ang mga kagustuhan at…

Bilang isang mag-aaral,paano mo tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan mo bilang tao sa pamamagitan ng mga konseptong natutunan tungkol sa Ekonomiks? ​  ...
Newmans Vacations
30 sec read

7 What is the importance of Computer nowadays?

7 What is the importance of Computer nowadays?​   Answer: 1.Access to information 2.Prepare for projects 3.Distance Education 4.Stay updated 5.Employment and work from...
Newmans Vacations
16 sec read

How will you apply economics in your daily life?

How will you apply economics in your daily life?​   Answer: Economics can be applied in daily life by buying and selling goods. Economics...
Newmans Vacations
9 sec read

Ano ang magaganap ng sunod?

Ano ang magaganap ng sunod?​   Answer: bggkklllkkohuhuuuuufffdsvnnnfhzfhulgdcjwhkvdmdkvr
Newmans Vacations
1 sec read

Panuto: Basahin at sagutin ng Tama o M 1.…

Panuto: Basahin at sagutin ng Tama o M 1. Nag-iba ang pananampalataya ng mga Filipino nang sila dy maging Kristiyano. 2. Hindi lahat ng...
Newmans Vacations
20 sec read

What are the strengths of your business? (Your advantage…

What are the strengths of your business? (Your advantage to your competitor) Explain your answer   Answer: Your competitive advantage is what sets your...
Newmans Vacations
12 sec read

How can you identify the age of star

How can you identify the age of star​   Answer: Essentially, astronomers determine the age of stars by observing their spectrum, luminosity and motion...
Newmans Vacations
14 sec read

Ang salitang “marami-sagana” ay halimbawa ng ______., a. Kasingkahulugan,…

Ang salitang “marami-sagana” ay halimbawa ng ______. a. Kasingkahulugan b. Kasintunog c. Kasalungat d. A at B   Answer: a Explanation: kasi makahulugan ang...
Newmans Vacations
7 sec read

Example of pure science and how does it work

Example of pure science and how does it work   Fluid mechanics, dynamics, kinematics, earth science, physics, are some examples of pure science. medical...
Newmans Vacations
10 sec read

3 halimbawa ng panlaping init

3 halimbawa ng panlaping init   Answer: tatlong halimbawa ng panlaping init 1. laping mainit na naging brown (kasi di nag sunblock) 2. laping...
Newmans Vacations
6 sec read

Ano ang epekto ng pagiging isang kapuluan ng bansa…

Ano ang epekto ng pagiging isang kapuluan ng bansa sa aspeto ng pagtugon sa kalamidad   Answer: Tanong: ano ang epekto ng pagiging isang...
Newmans Vacations
17 sec read

Explore →